WELCOME

NicE 2 mEet AlL oF u & w
elcome to my page... That just a little info, I wouLD like To Share wIT aLl of U mY Prenzz

Don't 4get, u all can email me.. if u want communicate or advised abt study or assignment

Wednesday, July 18, 2012

BUDAYA KERJA DALAM ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan sesuatu sistem di mana ahli-ahli organisasi mempunyai nilai-nilai dan kepercayaan untuk menentukan tingkahlaku mereka dalam organisasi. Budaya organisasi menentukan cara ahli-ahli organisasi bertindak terhadap sesuatu pekara. Dalam setiap organisasi, wujud sistam atau corak seperti nilai, symbol, adat, metos, dan sebagainya. Kita boleh melihat difinisi budaya organisasi dari pelbagai aspek. Pertama, budaya adalah satu persepsi . Individu menilai budaya organisasi sepertimana yang dapat mereka lihat, dengar dan alami semasa mereka bekerja didalam organisasi tersebut. Kedua, budaya organisasi adalah satu difinesi yang deskriptif. Ia mementingkan bagaimana ahli-ahli menilai organisasi dan bukan menilai jika mereka suka atau tidak terhadap organisasi tersebut. 

Budaya organisasi boleh mempengaruhi organisasi dalam banyak aspek terutamanya dari segi perbuatan keputusan. Budaya merupakan aspek yang penting seperti organisasi. Boleh dikatakan semua organisasi mempunyai budaya sendiri. Budaya boleh dibahagikan kepada budaya yang kuat dan budaya yang lemah. 

Budaya yang kuat adalah suatu budaya di mana nilainya dipegang kuat di antara ahli-ahli organisasi. Budaya ini mempunyai banyak pengaruh ke atas pekerja-pekerja di mana setiap kelakuan individu adalah selaras dengan nilai-nilai yang telah diterima oleh mereka. Ciri-ciri budaya yang kuat dapat meningkatkan motivasi ahli-ahli organisasi. 

Budaya yang lemah pula berlaku apabila ahli-ahli organisasi tidak dapat mengenalpasti perkara-perkara yang penting yang harus diaplikasikan didalam organisasi. Ia terjadi apabila pengurus tidak dapat membimbing pekerja-pekerjanya dengan betul dan tidak menyediakan peraturan-peraturan jelas kepada pekerjanya. Contohnya, apabila pekerja-pekerja tidak dimaklumkan tentang langkah-langkah yang harus diambil semasa berlakunya kecemasan, kemalangan akan berlaku dan menjadi sukar untuk dielakkan. Budaya yang lemah ini bukan sahaja merugikan syarikat tetapi juga membahayakan nyama ahli-ahli organisasi. 

Ciri-ciri budaya yang kuat atau lemah bergantung kepada beberapa faktor seperti saiz organisasi, kadar penggantian pekerja, berapa lamakah organisasi wujud, bagaimana informasi disalurkan dan sebagainya. Sesetengah organisasi mempunyai budaya yang sederhana, iaitu tidak begitu kuat atau pun lemah. Walaubagaimanapun, kita harus mengetahui bahawa budaya yang kuat dan positif dapat menjamin kejayaan sesebuah organisasi. 

Persekitaran dalaman adalah seperti berikut: 
Ø Misi dan visi organisasi 
Ø Kecekapan teras organisasi 
Ø Budaya organisasi 
Ø Kepimpinan 
Ø Sumber-sumber 
Ø Kemudahan dan infrastruktur 
Ø Struktur organisasi 

Persekitaran luar adalah seperti berikut: 
Ø Persekitaran Spesifik 
Ø Pelanggan 
Ø Pesaing 
Ø Pembekal 
Ø Kumpulan Pendesak 

Pesekitaran am adalah seperti berikut: 

Ø Ekonomi 
Ø Demografi 
Ø Budaya sosial masyarakat 
Ø Politik 
Ø Teknologi 
Ø Globalisasi 
Ø Natural 

Umumnya, pelanggan memainkan peranan yang penting kepada syarikat dan merupakan pengguna yang dapat menentukan masa hadapan sesebuah syarikat. Apabila sebuah syarikat mengeluarkan prodak atau menyediakan servis, matlamat utama mereka adalah memuaskan kehendak pelanggan. Dengan itu, memenuhi citarasa pelanggan merupakan tugas yang penting untuk sesebuah syarikat terus maju. Kita juga hendaklah mengetahui bahawa citaras pengguna sering berubah dari masa ke semasa. Minyak kereta yang mengandungi plumbum, akan tetapi, oleh disebabkan mereka prihatin terhadap pencemaran alam sekitar, mereka menukar citarasa mereka kepada minyak kereta tanpa plumbum yang lebih memutu dan tidak mecemarkan alam. Begitu juga jika kita lihat dari segi perubahan fesyen pada zaman kini. Mungkin tahun yang lalu warna-warna terang pada pakaian menjadi kegemaran pelangganm, tetapi didapati pertukaran citarasa kepada warn-warna yang lembut telah menjadi fesyen tahun yang berikutnya, ketidakpastian ini sering dihadapi oleh setiap organisasi terutamanya yang ingin berkecimpung di dalam dunia perniagaan. Oleh itu, pengurus hendaklah memastikan bahawa mereka setiasa berwaspada tentang pertukaran citarasa pelanggan.

No comments:

Post a Comment