WELCOME

NicE 2 mEet AlL oF u & w
elcome to my page... That just a little info, I wouLD like To Share wIT aLl of U mY Prenzz

Don't 4get, u all can email me.. if u want communicate or advised abt study or assignment

Thursday, August 2, 2012

TEORI MOTIVASI: TEORI HIERARKI MASLOW DAN TEORI ERG

Motivasi didefinisikan sebagai perasaan seseorang yang amat mendalam untuk terlibat dalam sesuatu aktiviti. Seseorang itu mempunyai keperluan yang boleh memotivasikannya dalam memenuhi keperluan. Apabila berjaya memenuhi keperluan individu akan diberi ganjaran. Ganjaran boleh dibahagi kepada dua iaitu Ganjaran Intrinsik iaitu kepuasan yang diperolehi dalam proses melaksanakan suatu tindakan dan Ganjaran Ekstrinsik iaitu ganjaran yang diberikan oleh orang lain seperti pengurus. Kepentingan motivasi ialah ia menghasilkan suatu tingkah laku yang boleh menghasilkan prestasi (performance) tinggi dalam suatu organisasi. Kepentingan yang lain iaitu pengurus boleh menggunakan teori motivasi dalam membantu memuaskan keperluan pekerja dan kakitangan serta menggalakkan kerja yang baik.

Berikut adalah dua teori berkaitan dengan motivasi:-

a) Teori Hierarki Maslow (Maslow’s Needs-Hierarchy Theory) diperkenalkan oleh Maslow. Maslow mencadangkan bahawa manusia mempunyai lima keperluan peringkat tinggi.

v keperluan Fisiologikal (Physiological Needs) – Manusia memerlukan keperluan fisiologikal tertentu seperti makanan, minuman dan tempat perlindungan.

v Keperluan Keselamatan (Safety Needs) – Maslow berkata apabila keperluan fisiologikal telah dipenuhi dengan memuaskan. Barulah keperluan keselamatan dirasakan perlu. Setelah mendapatkan makanan dan minuman yang mencukupi. Barulah kesejahteraan diri anda keselamatan dan perlindungan akan mempengaruhi tingkah laku.

v Keperluan Sosial (Social Needs) – Apabila telah merasa selamat dan telah mempunyai makanan serta minuman yang mencukupi maka keperluan sosial akan menentukan tingkah laku.

v Penghargaan Diri (Esteem Needs) – keperluan untuk keyakinan diri, kebebasan, pencapaian, kecekapan dan pengetahuan. Keperluan ini mempunyai hubungan dengan reputasi seseorang. Keperluan untuk status, pengiktirafan, penghargaan dan penghormatan.

v Pencapaian Hasrat Diri (Self-Actualization Needs) – keperluan paling utama mula mempengaruhi tingkah laku seseorang apabila kesemua keperluan peringkat rendah telah dipenuhi dengan agak memuaskan. Keperluan hasrat diri memotivasikan kita untuk mengenali keupayaan kita sendiri, meneruskan pembangunan diri dan menjadi lebih kreatif.

b) Teori ERG Telah diperkenalkan oleh Clayton Alderfer. Teori ini menekankan bahawa semua keperluan pada masa sama adalah sama tahap aktifkan. Ia mengenalpasti tiga kategori keperluan pertama Kepeluan Kewujudan (Existence Needs) iaitu keperluan untuk “physical well-being”, Kedua Keperluan Hubungan (Relatednes) iaitu keperluan terhadap kepuasan hati dalam hubungan dengan orang lain, ketiga Keperluan Pertumbuhan (Growth) iaitu memfokuskan terhadap pelbagai potensi manusia dan kehendak ke atas pertumbuhan peribadi dan peningkatan kecekapan. Keperluan untuk Penggabungan, Kuasa dan Pencapaian.

David McClelland dan John Atkinson telah mengkaji tiga jenis keperluan iaitu keperluan untuk:-

I. Penggabungan – mereka yang mempunyai keperluan ini dimotivasikan untuk memelihara perhubungan yang kuat dan mesra dengan kawan. Motivasi penggabungan boleh dikatakan wujud apabila terdapat salah satu daripada perkara berikut:

ɤ Sesiapa yang menekankan kepada pembentukan, memelihara atau meneruskan perhubungan emosi yang positif dengan orang lain. Persahabatan merupakan contoh yang paling asas.

ɤ Sesiapa yang suka atau mahu dihubungkan dengan orang lain atau seseorang yang mempunyai perasaan yang sama terhadap orang lain. Sama saja, motivasi penggabungan adalah wujud sekiranya seseorang itu meluahkan perasaan sengsara tentang perhubungan yang retak

ɤ Menyatakan tentang aktiviti-aktiviti penggabungan seperti parti, perjumpan, lawatan atau perbualan.

II. Kuasa – Mereka yang mempunyai keperluan yang kuat tehadap kuasa berkeinginan untuk mempengaruhi orang lain secara langsung dengan mengemukakan cadangan, mengeluarkan pendapat dan penilaian mereka dan suka dengan orang lain mengenai sesuatu perkara. Mereka gemarkan peranan yang memerlukan mereka memujuk atau menyakinkan orang lain. Motivasi kuasa boleh dikatakan wujud apabila terdapatnya salah satu perkara berikut:

ɤ Sesiapa yang menunjukkan kasih sayang atau secara emosinya mengambil berat tentang mendapatkan atau memelihara kawalan sebagai kaedah untuk mempengaruhi seseorang.

ɤ Sesiapa yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan atau memelihara kawalan terhadap keadah untuk mempengaruhi, cuba menyakinkan atau menghukum.

ɤ Cerita yang melibatkan perhubungan antara perorangan yang menekankan kepada superior mempunyai kawalan untuk mempengaruhi subordinat.

III. Pencapaian – mereka ini cenderung untuk mecapai kejayaan di mana mereka besemangat untuk mencapai kepuasan melalui penyempurnan matlamat dan tugas yang mencabar mereka lebih sukakan tugas yang mempunyai peluang yang tinggi untuk berjaya dan mengelakkan diri dari tugas-tugas yang terlalu mudah atau terlalu sukar. Mereka ini gemarkan kepada sesuatu perkara yang lebih kursus, kritikan yeng kena pada masanya dan maklumbalas mengenai pencapaian mereka. Mereka bertanggungjawab untuk mendapatkan penyelesaian masalah, suka untuk membentuk matlamat pencapaian yang moderate mereka sanggup menangung risiko dan sanggup menerima maklumbalas yang konkrit tentang prestasi mereka.

No comments:

Post a Comment