WELCOME

NicE 2 mEet AlL oF u & w
elcome to my page... That just a little info, I wouLD like To Share wIT aLl of U mY Prenzz

Don't 4get, u all can email me.. if u want communicate or advised abt study or assignment

Thursday, February 4, 2010

SISTEM SAPAAN KADAZAN DUSUN

1.0 PENGENALAN

Suku kaum Kadazan dan Dusun adalah kumpulan etnik terbesar di negeri Sabah. Kumpulan ini mewakili 30 peratus populasi rakyat Sabah. Kadazan dan Dusun digabungkan menjadi satu disebabkan oleh kumpulan ini berkongsi bahasa dan budaya yang sama. Mengikut kajian, kaum Kadazan dan Dusun ada 10 jenis bahasa yang mempunyai lebih dari 30 jenis dialek. Umumnya, dipercayai orang-orang Kadazan dan Dusun dikenali mengikut nama tempat dan suku kaum mereka. Suku Tuawon dan Liwan di Tambunan. Suku Tindal di Kota Belud, Suku Lotud di Tamparuli, Suku Rungus di Kudat. Suku Kimaragang di Bingkor dan Suku Dusun Gana atau Kwijar di Keningau.

Semua suku kaum ini dipercayai berasal dari satu tempat yang sama yang dipanggil ‘Nunuk Ragang’. ‘Nunuk’ adalah nama sejenis pokok besar yang tumbuh di tebing sungai Liwogu di Daerah Ranau. Sistem sapaan atau panggilan suku kaum Kadazan dan Dusun adalah berbeza dengan suku kaum yang lain di Malaysia disebabkan oleh faktor budaya. Sistem panggilan meliputi tiga aspek utama iaitu ganti nama diri, kata panggilan dan kata panggilan keluarga.


2.0 SISTEM SAPAAN SUKU KAUM KADAZAN DAN DUSUN

Sistem panggilan terbahagi kepada dua iaitu sistem panggilan yang digunakan untuk majlis formal dan majlis bukan formal. Dalam tugasan ini, sistem sapaan adalah fokus kepada majlis tidak formal namun peraturan sistem sapaan dikhaskan untuk majlis rasmi tetap dipatuhi. Dalam konteks ini, sistem sapaan adalah mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing dalam bersapaan sesama sendiri. Sistem panggilan merangkumi tiga aspek utama iaitu ganti nama diri, kata panggilan dan kata panggilan keluarga.

Kata ganti digunakan adalah untuk menghormati atau memuliakan seseorang. Sistem sapaan atau panggilan adalah satu sistem yang memuatkan ganti nama, ganti nama diri dan kata panggilan umum atau keluarga seperti berikut: -

Ganti nama adalah kata yang menggantikan nama khas yang digunakan kepada manusia dan bukan manusia. Ganti nama boleh dibahagikan kepada tiga iaitu ganti nama pertama, ganti nama kedua dan ganti nama ketiga.

Kata panggilan keluarga adalah kata yang menggantikan nama yang digunakan kepada manusia bagi menentukan atau menggambarkan gender, rujukan dan kedudukan dalam keluarga.


Bagi mengupas tentang sistem sapaan atau sistem panggilan kaum Kadazan dan Dusun, maklumat sosiolinguistik dan pragmatik diperlukan bagi menjelaskan penggunaannya. Sosiolinguistik menekankan angkubah sosial seperti usia, latar belakang keluarga, status dan pendidikan kaum Kadazan dan Dusun. Pragmatik pula membantu memberikan panduan mentafsir ganti nama apabila wujud kekaburan dalam sesuatu makna.

2.1 Ganti Nama Diri Pertama

Ganti nama diri orang pertama adalah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang bercakap seperti saya, aku, beta, patik dan hamba. Ganti nama diri pertama dalam bahasa Kadazan dan Dusun adalah seperti berikut: -

Oku : aku, saya
Ikoi : kami (exclusive)
Ko : kau, engkau, awak (singular, agent)
Ikau, ika : kau, engkau, awak (singular, non-agent)
Kou : kamu (plural, agent)
Ikove, iovu : kamu (plural, non agent)
Kita : kita berdua (dual)
Tokou : kita (inclusive)
Ialo : dia (same sex, familiar)
Isido : dia (apposite sex and / or un familiar)

Iolo : mereka
Oisido : masing-masing

2.2 Ganti Nama Diri Kedua

Ganti nama diri orang kedua adalah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang ditujukan percakapan seperti engkau, awak, saudara, encik, tuanku, tuan dan puan. Umumnya, untuk bilangan orang lebih dari satu, biasanya ditambah perkataan ‘semua’ atau ‘sekalian’. Ganti nama diri kedua dalam bahasa Kadazan dan Dusun adalah seperti berikut: -

Dogo do, dogon do : aku punya, saya punya (precedes noun)
-ku : -ku (follows noun)
Dogo, dogon : aku punya, saya punya
Dagai do : kami punya (exclusive, precedes noun)
-ja : kami (exclusive, follows noun)
Dagai : kami punya (exclusive)
-nu : -mu (singular, follows noun)
Dika do, dikau do : kau punya, engkau punya (singular, precedes noun)
Dika, dikau : kau punya, engkau punya (yours, singular)
Dikovu do : kamu punya (plural, precedes noun)
Muju : kamu (plural, follows noun)
Dikovu : kamu punya (plural)
Dato do : kita berdua punya (dual, precedes noun)
-to : kita berdua punya (dual, follows noun)
Dato : kita berdua punya (dual)
Tokou : kita punya (inclusive, follows noun)
Daton / ditokou : kita punya (inclusive)
Dialo (do) : dia punya (same sex, familiar, precedes or follows noun)
Disido (do) : dia punya(opposite sex and / or un-familiar, precedes or follows noun)
-jo : -nya (follows noun)
Diadolo do : mereka punya (precedes noun)
Diolo : mereka punya (follows noun)
Doisido : masing-masing punya

2.3 Ganti Nama Diri Ketiga

Ganti nama diri orang ketiga adalah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang dijadikan bahan percakapan atau yang dicakapkan seperti ia, dia, baginda, beliau dan –nya untuk bilangan satu dan ‘mereka’ bagi bilangan lebih dari satu. Ganti nama diri ketiga dalam bahasa Kadazan dan Dusun adalah seperti berikut: -


Dogo, dogun : aku, saya
-ja : kami (exclusive, agent)
Dagai : kami (exclusive, non agent)
-nu : kau, engkau (singular, agent)
Dika, dikau : kau, engkau (singular, non agent)
Muju : kamu (plural, agent)
Dikovu, diovu : kamu (plural, agent or non-agent)
-to : kita berdua (dual, agent)
Dato : kita berdua (dual, non-agent)
Daton/ditokou : kita (inclusive)
Dialo : dia (same sex, familiar)
Disidio : dia (opposite sex and / or unfamiliar)
Diolo : mereka
doisido : masing-masing

2.4 Kata Panggilan Umum

Kata panggilan umum dalam bahasa Kadazan dan Dusun adalah seperti berikut: -
tulun : orang
kusai : lelaki
tongondu : perempuan
tanak : anak

2.5 Kata Panggilan Keluarga

Kata panggilan keluarga dalam bahasa Kadazan dan Dusun adalah seperti berikut: -

ama, amo : bapa
ino : emak
tanak : anak
aka kusai : abang
aka tongondu : kakak
sulod : saudara
tivanon : mentua
adi : adik
pinotokin : menantu lelaki
pinoogom : menantu perempuan
ipag : ipar (man speaking: sister’s husband, wife’s brother)
iras : ipar (man speaking: wife’s brother-in-law)
longuon : ipar (woman speaking: sister’s husband, husband’s brother)
(man speaking: brother’s wife, Husband’s sister)
koonduoi / : ipar (woman speaking: husband’’s sister
Onduoi husband, wife’s brother’s wife)
uvoi : ipar (woman speaking: husband’s brother’s wife)
Kamaman : bapa saudara, pakcik
Minan : emak saudara, makcik
Pinsan : pupu
Tanak do : anak saudara, kemanakan Sulod, Kamanakon

2.5 Kata Panggilan Sanak Saudara

Kata panggilan sanak saudara dalam bahasa Kadazan dan Dusun adalah seperti berikut: -
Aki : datuk
Odu : nenek
Iodu koduvo, : cicit
Iaki koduvo
Mongkupu / nanakan, : cucu
Odu, aki
Iodu-aki : nenek moyang
Sonsuladan : sanak saudara
Pinsan : pupu

3.0 KEPELBAGAIAN SISTEM PANGGILAN KADAZAN DAN DUSUN

Kepelbagaian sistem panggilan Kadazan dan Dusun dapat dilhat melalui konteks bahasa dan ketidaksamaan masyarakatnya. Umumnya, sistem panggilan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti berikut: -

Perbezaan umur, panggilan untuk pangkat nenek, pakcik, makcik dan cucu adalah berbeza mengikut sistem sapaan Kadazan dan Dusun.

Perbezaan jantina, panggilan untuk lelaki dan wanita, isteri dan suami, kakak dan abang adalah berbeza.

Keturunan, panggilan untuk makcik, pakcik, datuk dan nenek juga adalah berbeza.

Bahasa adalah hak dan ciptaan masyarakat penuturnya. Corak dan bentuk sesuatu bahasa adalah bergantung kepada siapa penuturnya dan di mana bahasa itu digunakan. Sesuatu bahasa yang mempunyai bilangan penutur yang ramai dan tersebar luas dari segi geografi akan mempunyai perbezaan-perbezaan kecil dari segi sebutan, susunan frasa, susunan perkataan-perkataan atau gaya. Justeru itu, kepelbagaian dari jenis bahasa juga mempengaruhi kepelbagaian dalam sistem panggilan dalam sesebuah masyarakat.

4.0 KESIMPULAN

Kaum Kadazan dan Dusun mempunyai sistem sapaan atau panggilan tersendiri yang dipengaruhi faktor budaya. Sistem sapaan boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti kata ganti nama pertama, kata ganti nama kedua, kata ganti nama ketiga, kata panggilan umum dan kata panggilan keluarga dan kata panggilan sanak saudara. Kepelbagaian sistem panggilan disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor umur, pangkat, jantina dan keturunan. Tidak semua masyarakat Kadazan dan Dusun menggunakan sistem sapaan atau sistem panggilan seperti yang tersebut diatas. Sesetengah pihak terdedah kepada pengaruh daripada budaya asing seperti penggunaan istilah ‘uncle’ untuk pakcik dan ‘Auntie’ untuk makcik, ‘mom’ atau ‘mother’ untuk ibu, ‘dad’ atau ‘daddy’ untuk ayah. Selain itu, sesetengah masyarakat terpengaruh dengan sistem panggilan masyarakat Melayu seperti penggunaan istilah ‘mak long’ untuk ibu saudara pertama, ‘pak long’ untuk bapa saudara pertama, ‘mak ngah’ untuk ibu saudara kedua, dan ‘pak ngah’ untuk bapa saudara kedua. Justeru itu, pelbagai usaha telah dijalankan oleh ahli-ahli bahasa Kadazan dan Dusun untuk memberi pendedahan berterusan menerusi media cetak kepada generasi seterusnya agar penggunaan sistem sapaan tidak terus hilang ditelan zaman dan hanya menjadi tinggalan sejarah semata-mata.BIBLIOGRAFI

Alpheus D. (1993). Perbualan Bahasa Kadazan-Melayu Sehari-hari Melalui Carta & Rajah. Kota Kinabalu. Percetakan Pendalaman Keningau.

Amat J.M. (1989). Sistem Panggilan Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur.. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Arbak O. (1985). Mengajar Tatabahasa. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Henry B. (2001). Ejaan Bahasa Kadazandusun. Inanam. Rikapadu Printing.

Japuin Madisah. (1986). Tatacara Adat Istiadat Dan kebudayaan Kadazan. Kota Kinabalu. SIKUK Publication.

Raymond B.T. (1990). Keluarga Dusun. Kota Kinabalu. SQS Printing Sdn. Bhd.

Siti Hajar H.A.A. (1996). Siri Pendidikan Perguruan. Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Selangor. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

No comments:

Post a Comment