WELCOME

NicE 2 mEet AlL oF u & w
elcome to my page... That just a little info, I wouLD like To Share wIT aLl of U mY Prenzz

Don't 4get, u all can email me.. if u want communicate or advised abt study or assignment

Sunday, May 6, 2012

KARYANET

Karyanet merupakan salah satu laman web yang mengaplikasikan Bahasa dalam Multimedia. Karyanet merupakan usahasama antara Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan IGD Hitech Corporation (IGD). Karyanet diselenggara oleh KaryaOnline Sdn Bhd. KaryaOnline Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat berstatus Koridor Raya Multimedia (MSC). Karyanet diwujudkan adalah untuk meningkatkan mutu dan bilangan penerbitan ilmiah serta bahan rujukan dalam bahasa Melayu.

Karyanet merupakan portal yang bersifat pusat sehenti dan memberi tumpuan utama kepada aktiviti pembangunan komuniti dan pelaksanaan program ilmu termasuklah kesusasteraan. Contoh perkhidmatan dalam portal Karyanet ialah Kamus Dewan, Kamus Inggeris Melayu Dewan dan Kamus Istilah. Objektif dan tujuan pembentukkan laman web Karyanet adalah menyedia dan mengedar terbitan secara elektronik bagi menjimatkan kos serta mempercepat penerbitan melalui teknologi maklumat dan komunikasi.

Komuniti atau pelanggan dalam menggerakkan Karyanet Dewan Bahasa dan Pustaka terdiri daripada penulis, penilai, penterjemah, editor, pereka grafik, penerbit dan sesiapa sahaja yang terlibat dalam dunia penerbitan, perniagaan serta pembaca genre kesusasteraan. Matlamat utama Karyanet adalah membina dan membangunkan masyarakat yang celik huruf, bermaklumat, berpengetahuan serta berilmu.

No comments:

Post a Comment